Echipamente electrice, elemente de automatizare, aparate de masura si control, cabluri si conductoare.
Organe de asamblare si sisteme de fixare.
....

PRODUSE
SERVICII

Producerea energiei electrice si termice:
 
CONDUCTOARE, CABLURI, ACCESORII PENTRU INSTALATII ELECTRICE
 
conductoare flexibile sau rigide diverse culori
 
Conductori de cupru cu izolatie PVC
Cabluri pentru instalatii fixe si mobile
Doze si cutii de derivatie
Canal cablu din PVC pentru instalatii aparente, canal cablu perforat
 
 

-tuburi flexibile din PVC, metal si metal+PVC
-tub varnesh pentru protectie si inscriptionare conductori

-cabluri pentru telefonie si transmisii de date
 
Tub copex din PVC sau metalic
Cleme de conexiuni si papuci pentru cabluri
Tablouri si accesorii pentru telefonie

Alegerea cablurilor si conductoarelor pentru instalatii de forta, iluminat, comanda si semnalizare:
La alegerea si montarea conductelor electrice si accesoriilor trebuie respectate conditiile normativelor I7-02 si PE107, specificatiile producatorilor si cele din agrementele tehnice.

Materiale conductaore, recomandari de utilizare :
La instalatiile de forta si iluminat se utilizeaza conductoare, cabluri sau bare din Cupru si/sau Aluminiu.
Folosirea cuprului este obligatorie la alimentarea receptoarelor de importanta deosebita:
- bloc operator si similar, iluminat de siguranta de tip 1 sau 2
- instalatii de prevenire si stingere a incendiilor
- in spatii cu mediu coroziv
- pe utilaje mobile, supuse vibratiilor permanente sau socurilor
- la instalatiile de protectie contra socurilor electrice (SR CEI 60364-4-4)
- la circuitele de comanda, automatizare, masura si semnalizare
- in spatii cu atmosfere explozive (SR CEI 60079-14)

Executantul lucrarii trebuie sa tina cont de:
-tipurile de conducte si recomandarile de utilizare
-sistemele de pozare si modurile de montare
-simbolizarea conductelor, codul culorilor
-tipul conductelor electrice pentru distributia în incinta consumatorului si modul de pozare, în functie de influentele externe (I7-2002, Anexa 3).

Tipuri de cabluri comercializate de Diatex Craiova:
-cabluri de putere de JT, MT (Cu/Al)
-cabluri de comanda si semnalizare
-cabluri pentru instrumentatie
-cabluri pentru telecomunicatii si cabluri cu fibra optica
-cabluri de securitate si cabluri pentru transmisii de date
-cabluri speciale: rezistente la temperaturi inalte, rezistente la foc, cabluri de tractiune tamburabile
-cabluri pentru mediu naval

Normativul I 18/1-2001
Instalatiile la care se refera normativul sunt:
- instalatii de telefonie
- instalatii pentru transmitere de date si instalatii voce+date+imagini (VDI)
- instalatii de ceasoficare
- instalatii de interfon, videointerfon, dispecer si cautare de persoane
- instalatii de sonorizare
- instalatii de televiziune prin cablu (CATV)
Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile de curenti slabi pentru: exploatari miniere în subteran, obiective din retelele MApN, MI, SRI, obiectivele exploatate de SNCFR.

Normativul I 7-2002
Instalatiile la care se refera normativul sunt instalatiile electrice cu tensiuni pâna la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.
- instalatii pentru cladiri de locuinte
- instalatii pentru cladiri comerciale
- instalatii pentru constructii civile
- instalatii pentru cladiri industriale, de productie
- instalatii pentru cladiri agricole
- instalatii pentru cladiri de depozite
- instalatii pentru constructii temporare (expozitii, santiere, targuri, etc.)
- instalatii pentru constructii navale si vase de agrement
- instalatii pentru cladiri prefabricate (locuinte prefabricate de tip container de santier, etc)
Normativul se aplica la:
a. circuite alimentate la tensiuni nominale pâna la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. inclusiv; în curent alternativ, frecventele preferentiale care au fost luate în considerare în acest normativ sunt: 50 Hz, 60 Hz si 400 Hz. Nu este exclusa utilizarea altor frecvente pentru scopuri speciale.
b. circuitele, altele decât circuitele interne ale aparatelor, lucrând la tensiuni de peste 1000 V si provenind de la o instalatie având o tensiune care nu depaseste 1000 V c.a., de exemplu lampi cu descarcare, filtre electrostatice
c. orice sistem de pozare care nu face obiectul standardelor receptoarelor
d. toate instalatiile de utilizare ale consumatorilor exteriori cladirilor
e. cablarile fixe de telecomunicatii, semnalizare, comanda si altele similare (exclusiv circuitele interne ale aparatelor)
f. extinderi sau modificari ale instalatiilor si parti ale instalatiilor existente afectate de extindere sau modificare, reparatii capitale, reabilitari sau modernizari
Prevederile normativului nu se aplica la:
a. echipamentul electric de tractiune
b. echipamentul electric al autovehiculelor
c. instalatiile electrice de la bordul navelor
d. instalatiilor electrice ale aeronavelor
e. instalatiile în mina
f. echipamentele de reducere a interferentelor radio, cu exceptia celor care afecteaza securitatea instalatiilor
g. împrejmuirile electrice
h. protectia cladirilor împotriva trasnetelor
i. sistemele de producere, distributie si transport pentru consumatorii publici
j. la depozite de materiale pirotehnice si explozive
Normativul NP 061 -2002
Instalatiile la care se refera normativul sunt instalatiile electrice de iluminat artificial din cladiri
 
Normativul NP 062-2002
Instalatiile la care se refera normativul sunt instalatiile electrice de iluminat stradal si pietonal
 

 
Copyright © MagazinElectric.ro © Toate drepturile Rezervate.