Echipamente electrice, elemente de automatizare, aparate de masura si control, cabluri si conductoare.
Organe de asamblare si sisteme de fixare.
....

PRODUSE
SERVICII

Producerea energiei electrice si termice:
         

SISTEME DE AUTOMATIZARE SPECIFICE CAZANELOR DE ABUR
-legislatie-

 

 
Cerinte esentiale prevederile HG 752/2002


Prevederile HG 752/2002 reglementeaza conditiile de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor ce cuprind echipamente sub presiune. Prevederile ac. hotarari se aplica la proiectare, fabricare si evaluare conformitate echipament sub presiune ce au o presiune maxima admisibila PS > O,5 bar.

Prevederile prescriptilor tehnice PTC1 si PTC11 din colectia ISCIR se aplica la proiectarea, montarea, punerea in functiune, exploatarea, intretinerea si repararea sistemelor de automatizare din centralele termice care echipeaza:

- cazanele de abur;

- cazanele de apa fierbinte;

- cazanele de apa calda;

- instalatiile termomecanice anexe care fac parte din circuitele tehnologice de intrare/iesire ale cazanelor.

Definitii:

-echipamente sub presiune = recipiente, conducte, accesorii de securitate si accesorii pt. reglarea presiunii. Echip. sub pres. includ si elementele fixate la partile solicitate la pres. (flanse, racorduri, stuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pt. ridicare, etc.).

-accesorii de securitate = dispozitive destin. protejarii echip.sub presiune impotriva depasirii limitelor admisibile :

- dispoz. de limit.directa a pres. (ventile de siguranta, sigurante cu elemente de rupere, tije de flambare, sisteme de siguranta comandate)

- dispoz. de limitare a pres., temp si a nivelului de fluid (presostate, termostate, nivostate, dispozitive de masura si control cu rol de securitate)

-presiune = presiunea relativa la presiunea atmosferica de 1.013 mbar. O presiune in domeniul vacuumului se exprima printr-o valoare negativa.

-presiune maxima admisibila = pres. max. pt. care a fost proiectat echipamentul, asa cum este specificata de producator.

- sistem de automatizare = ansamblul de elemente (aparate, mecanisme, dispozitive organe de executie, inclusiv legaturile dintre ele) care echipeaza cazanele si instalatiile termomecanice anexe din centralele termice in scopul realizarii automate sau semiautomate a unor functiuni de reglare,, protectie, comanda, masurare, semnalizare in cadrul proceselor care se desfasoara in centralele termice in limitele circuitelor tehnologice de apa, abur, combustibil, gaze de ardere.

-verificare tehnica periodica(VTP) - activitate desfasurata la intervale prestabilite care cuprinde ansamblul de operatii si incercari specifice menite sa constate starea de functionare a sistemului. Verificarea periodica a functionarii corecte a componentelor individuale din sistemele de protectie in timpul exploatarii echipamentelor se poate face manual sau automat

- semnal LIPSA FLACARA - semnal de protectie caracteristic cazanelor cu instalatii de ardere proprii si care este emis de supraveghetorul de flacara ?n cazul disparitiei flacarii la arzatorul supravegheat in cazul intreruperii tensiunii de alimentare sau a defectarii supraveghetorului.

- service = ansamblu de activitati de specialitate pentru corectarea anomaliilor de functionare a componentelor sistemului. Atunci cand se efectueaza preventiv este service de intretinere, iar atunci cand se efectueaza ca urmare a aparitiei unor deteriorari si defecte ale componentelor care au determinat scoaterea totala din functiune a sistemului, activitatea este de tipul service de reparare. Lucrarile se efectueaza la fata locului sau in laboratoare/ateliere specializate, in conformitate cu manualele de service ale producatorilor componentelor.

Echipamentele sub presiune trebuie protejate impotriva depasirii limitelor admisibile ale parametrilor.

Evaluarea finala a echipamentelor sub presiune trebuie sa cuprinda o incercare la presiune hidrostatica. Daca aceasta incercare este daunatoare pt. echipament sau nu poate fi efectuata se vor efectua alte incercari care s-au dovedit eficiente.

Conditii minime obligatorii pentru cazane de abur si apa fierbinte:

- sa aiba sistem de semnalizare preventiva si de avarie

- sa aiba sistem de protectie aferent procesului de evacuare a gazelor arse (pt. caz. Cu depresiune)

- sa aiba sistem de protectie aferent procesului de ardere (pt. caz. pe combust. gazosi sau lichizi)

- sa aiba sistem de protectie aferent procesului de alimentare cu apa

-  pt. toate cazanele echip. cu cel putin doua arzatoare pe comb. gaz. sau lichid este obligatoriu ca sist de prot. sa fie prevazut cu un organ general de blocare a combustibilului, independent de robinetele de inchidere rapida ale fiecarui arzator

-  pentru cazanele cu tambur cu Dn > 10t/h este obligatoriu un sistem de reglare automata a nivelului

-  pentru toate cazanele cu strabatere fortata este obligatoriu un sistem de reglar eautomata a alimentarii cu apa

-  pentru cazanele de apa fierbinte vor fi prevazute sisteme de protectie care sa determine declansarea cazanelor in situatia in care:

-  temperatura apei este cu 20 grade mai mica decit temperatura de saturatie coresp. pres. minime a apei la iesirea din cazan

-  pres.la iesire din cazan este mai mica decat pres de saturatie corespunzatoare unei temp. cu 10 grade mai mare decat temp. max. la iesire din cazan

-  la scaderea debitului de apa la intrare in cazan sub limita care asigura o circulatie suficienta

 

Functiile sistemelor de automatizare:

-functia de comanda

-functia de reglare

-functia de protectie

-functia de semnalizare

-functia de monitorizare parametri functionali

Subsistemul de comanda:

-  trebuie sa dispuna de organe de manevrare (butoane, chei de c-da,etc) usor de actionat,amplasate rationalin raport cu pozitia normala de lucru a operatorului

-  programele de pornire/oprire care se desfasoara automat, secvential fac parte tot din subsist. de c-da

Subsistemul de reglare:

-elementele componente ale buclelor de reglaj trebuie sa fie conectate functional intr-un circuit inchis care sa contina cel putin : regulator, traductor si element de executie

-sa permita si functionarea pe "manual"

-evolutia parametrului reglat sa poata fi vizualizata sau inregistrata

-sa asigure calitatea reglarii in conditii normale de functionare a cazanului

Subsistemul de protectie:

-sa fie realizat cu scheme care sa utilizeze contacte care se deschid cand parametrul supravegheat atinge o valoare anormala

-sa asigure, independent de sistemul de reglare, aducerea cazanului intr-o stare sigura a tuturor circuitelor sale tehnologice

Subsistemul de semnalizare:

-trebuie sa utilizeze scheme cu contacte care se deschid in situatii anormale

-pt. toate situatiile prevazute sa declanseze cazanul prin protectie se vor prevedea pracuri de prealarmare

-setarile circuitelor de semnalizare preventiva trebuie sa ofere o marja suficienta pt. a fi luate masuri a.i. sa nu fie atinse pragurile de avarie

-sa aiba elemente de avertizare optica si acustica (lampi de semnalizare, hupe, sonerii)

-circuitele de prealarmare sa fie absolut separate de cele de declansare, atat dpdv al canalelor de transmitere a semnalelor, cat si dpdv al elementelor constitutive (senzor primar, relee de activare a alarmei)

Subsistemul de monitorizare a parametrilor:

-acest sistem reprezinta totalitatea aparatelor indicatoare locale si de panou si aparatele inregistratoare, inclusiv senzorii/traductorii de masura

-aceste aparate pot fi incluse in structurile buclelor de reglare sau in sistemul de semnalizare

-aparatele pentru monitorizare parametri trebuie sa aiba domeniul de masurare compatibil cu limitele de variatie ale parametrilor, sa aiba exactitate de masurare, sa poata fi verificate in functionare, sa afiseze vizibi si direct valorile, fara a fi necesar sa se efectueze calcule sau interpretari.

Sistemul de automatizare trebuie sa permita efectuarea fara risc, in timpul functionarii echipamentului, a urmatoarelor manevre/interventii:

-trecerea buclelor de reglaj manual/automat si invers

-verificarea functionarii circuitelor de protectie

-modificarea setarilor si reconfigurarea parametrilor interni ai regulatoarelor

-verificarea circuitelor de semnalizare optica/acustica

-verificarea cursei elementelor de executie

-verificarea detectoarelor de flacara

-verificarea exactitatii indicatiilor aparatelor de masura

 

Cerinte pentru componentele sistemelor de automatizare:

Componentele sistemului (aparate locale si de panou, organe de executie si conexiunile dintre acestea) trebuie sa satisfaca urmatoarele conditii minime:

a) sa fie rezistente la solicitari mecanice, termice si chimice, care apar in conditii de exploatare;

b) sa corespunda conditiilor tehnice prevazute de standardele si normativele din domeniu, aplicabile fiecarei categorii de elemente de automatizare;

c) sa fie omologate/certificate, verificate si garantate de catre producatori din punct de vedere al performantelor si a durabilitatii;

d) sa fie garantate de catre producator ca sunt corespunzatoare pentru utilizarea in sistemele de automatizare ale cazanelor de abur, de apa fierbinte/calda si echipamentelor tehnologice anexe din centralele termice, daca sunt folosite in subsistemele de protectie;

e) componentele prevazute cu posibilitati de modificare a caracteristicilor de lucru (configurarea si reglarea parametrilor interni) vor avea sisteme de asigurare impotriva dereglarii accidentale si a accesului personalului neautorizat, in masura in care aceste componente nu sunt integrate intr-un panou sau pupitru asigurat din acest punct de vedere;

f) organele de executie, aparatele de masurare locale sau regulatoarele directe care utilizeaza drept sursa de energie si/sau semnal informational combustibilul, trebuie sa fie etanse si asigurate impotriva scurgerii accidentale a combustibilului in mediul ambiant sau in focarele cazanelor, in cazul defectarii acestora. Aceste componente nu pot fi montate in circuitele tehnologice decat cu posibilitatea izolarii lor sigure in cazul necesitatii demontarii pentru interventii.

Documentatia tehnica de insotire a sistemului de automatizare:

-schema/plan de ansamblu in care se figureaza toate circuitele tehnologice cu amolasarea componentelor sist. de autom., precum si legaturile functionale dintre acestea (schema proceselor tehnologice

-descrierea generala a principiilor de automatizare

-descrierea functionarii fiecarui subsistem (comanda, semnalizare, protectie, reglare, monitorizare)

-schemele monofilare dezvoltate ale buclelor de reglare, masura, protectie, comanda si semnalizare

-schemele desfasurate ale circuitelor electrice, electronice, hidraulice, pneumatice

-proceduri detaliate de instalare, PIF, incercare si service pentru intreg sistemul de automatizare in ansamblu si pentru fiecare subsistem al sau

Se vor preciza verificarile ce trebuie efectuate periodic, indicand perioada maxima la care se vor efectua.

-documentatiile tehnice de identificare ale elementelor componente

-programul de testare a functiilor proiectate ale sistemului (obligatoriu a fi efectuate la prima PIF si periodic)

Explicatiile care descriu functionarea sistemului si procedurile de PIF, exploatare, service trbuie sa fie astfel elaborate incat sa fie clare, precise si suficient de detaliate incat sa poata constitui material didactic pentru instruirea personalului.

Autorizatii:

Proiectele sistemelor de automatizare se vor elabora de catre unitati de proiectare specializate in astfel de lucrari. Proiectele devin aplicabile numai daca sunt avizate conform de catre ISCIR-INSPECT sau in baza unei imputerniciri scrise, de catre personalul propriu al unit. de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT.

Agentii economici care efectueaza operatii de montare, instalare, PIF, intretinere / service si reparare a sistemelor de automatizare vor fi autorizati de ISCIR-INSPECT IT pentru astfel de lucrari.

Intretinerea curenta a sistemelor de automatizare se va face de catre personal autorizat de catre ISCIR automatisti de supraveghere si intretinere a sistemelor de automatizare din centralele termice (ASI).

Automatistul pentru supraveghere si intretinere asigura si raspunde de buna functionare a componentelor sistemelor de protectie-automatizare care echipeaza cazanele de abur, de apa fierbinte/calda si instalatiile tehnologice anexe aflate in exploatare in centralele termice prin urmatoarele activitati:

- supraveghere in functionare a sistemelor de automatizare care echipeaza cazanele si anexele termomecanice din centralele termice;

- intretinere curenta (inlocuire consumabile, inlocuire piese de uzura si de schimb, mici reparatii, refacerea reglajelor si a setarilor aparatelor) la elementele de comanda, monitorizare, executie si protectie automata din componenta sistemelor;

- executa si raspunde de verificarile periodice ale sistemului si de prezentarea aparatelor de masurare la verificarea metrologica la termenele scadente.

 

Montarea/instalarea sistemelor de automatizare:

La executarea lucrarilor de montare instalare/reparare a sistemelor de automatizare se vor asigura realizarea urmatoarelor:

- toate elementele sistemului (aparate de panou, traductoare, servomotoare, indicatoare locale, etc.) vor fi identificate unic printr-un simbol si un numar care sa se regaseasca in documentatia de proiectare; la locurile de montare din instalatie aparatele si elementele sistemului vor avea atasate permanent un mijloc de identificare indestructibil pe care sa fie inscriptionat simbolul si numarul elementului respectiv si indicatii referitoare la termenele scadente pentru verificare;

- capetele cablurilor de legatura dintre diferitele elemente ale sistemului vor fi etichetate si inscriptionate; acelasi lucru se va face pentru conductele de impuls si pentru conductele de aer instrumental;

- clemele de conexiune, terminalele si toate conductoarele individuale ale circuitelor electrice ale sistemului din panourile si pupitrele de comanda din cutiile de conexiuni locale si din cutiile de borne ale aparatelor locale trebuie identificate si inscriptionate cu simboluri care trebuie sa se regaseasca in planurile din documentatia de proiectare;

- la amplasarea panourilor in camera de comanda si local se vor asigura distantele minime fata de elementele constructiei si masurile de protectie impotriva agresivitatii mediului, conform indicatiilor din documentatia de proiectare si standardelor si normativelor tehnice aplicabile;

- se va asigura iluminatul corespunzator atat pentru frontul si interiorul panourilor de control cat si pentru aparatele locale;

- se va verifica stabilitatea si modul de fixare a componentelor montate;

- se vor efectua incercari de presiune hidraulica si/sau pneumatica la circuitele de impuls si de aer instrumental;

- se va verifica legarea la centura de impamantare a componentelor sistemului;

- se va verifica continuitatea circuitelor de comanda, de masurare, de protectie si de semnalizare;

- se va efectua rodajul motoarelor si organelor de executie;

- in urma verificarilor efectuate si a rezultatelor consemnate se va emite declaratia de conformitate a montari

 

Exploatarea sistemelor de automatizare din centralele termice cuprinde urmatoarele activitati:

a) operarea sistemului: se face de catre operatorul (fochistul) autorizat al echipamentului tehnologic;

b) supravegherea si intretinerea operativa: se face de catre personal de specialitate autorizat (ASI/personal al unui agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT);

b) verificarile tehnice periodice: se efectueaza de catre:

- operatorul echipamentului tehnologic (fochist), zilnic, la intervalele stabilite prin proiect si instructiunile de exploatare ale echipamentului tehnologic;

- ASI sau de catre agentii economici autorizati de catre ISCIR-INSPECT IT, la intervalele stabilite prin proiect si instructiunile de exploatare ale sistemului de automatizare;

- ISCIR-INSPECT IT, la autorizarea de functionare (la prima punere in functiune si la termenele scadente).

Detinatorul/utilizatorul final este responsabil de intretinerea operativa a sistemului de automatizare aferent centralei termica aflate in exploatare, fie prin personal propriu, automatist de supraveghere si intretinere operativa (ASI) autorizat de catre ISCIR-INSPECT IT, sau prin incheierea unor contracte de serviceintretinere cu agenti economici autorizati de ISCIR-INSPECT IT.

Observatii:

Posesorul autorizatiei are obligatia sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR, si ale instructiunilor referitoare la exploatarea instalatiilor respective. Acesta trebuie sa se prezinte din doi in doi ani la examenul medical si la verificarea cunostinitelor.

Autorizatia este personala, se va pastra permanent asupra posesorului in buna stare si se va prezenta la cererea inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT si a organelor imputernicite ale detinatorului instalatiei.

Posesorul autorizatiei nu poate deservi decat instalatii de tipul celor inscrise in autorizatie.

Este interzisa deservirea instalatiilor daca acestea nu sunt autorizate sa functioneze, exceptind cazurile in care se executa verificari si incercari in vederea punerii in functiune sau omologarii prototipurilor. Autorizatia se poate retrage de catre organele oficiale de verificare ale detinatorului cand posesorul este gasit sub influenta alcoolului in timpul serviciului sau cand se constata ca a savarsit abateri grave care pericliteaza securitatea instalatiei si a persoanelor.

 

   
   

 
Copyright MagazinElectric.ro Toate drepturile Rezervate.